Ik gebruik mijn kennis, ervaring en intuïtie om samen met het kind op een speelse en creatieve wijze te onderzoeken welke ZOEKTOCHT het beste bij hem of haar past. 


Voordat we een intakegesprek hebben, stuur ik u een intakeformulier per email. Deze dien ik uiterlijk 2 dagen voor het intakegesprek ingevuld weer te ontvangen.

Het intakegesprek vindt plaats met het kind.
Mocht u met mij eerst een individueel gesprek willen dan is dit ook mogelijk.

 

Heeft u vragen of wilt u uw kind aanmelden voor kindercoaching, kunt u mij bereiken via de Contactpagina op mijn website.

 

 

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen en ouders soms behoefte kunnen hebben aan kortdurende, oplossingsgerichte ondersteuning. Ouders willen vaak niet vastzitten aan een langdurig traject voor hun kind. Bovendien ligt de drempel naar andere hulpverleningsinstanties vaak erg hoog.

Kindercoaching is een vorm van coaching waarbij de belevingswereld van het kind centraal staat.
Het uitgangspunt is steeds denken, voelen, doen. 

Het is een effectieve, oplossingsrichte manier om kinderen bewust te maken van zichzelf, van hun mogelijkheden en hun talenten.

Zelfvertrouwen maakt kinderen weerbaar en minder afhankelijk van het oordeel van anderen.
Het geeft ze de moed voor hun eigen mening uit te komen, initiatief te tonen en aan nieuwe dingen te beginnen.

Kindercoaching helpt kinderen de juiste weg te vinden. 
Het is voor mij dan ook een dankbare taak en uitdaging om ze hierbij te mogen begeleiden.

Door een veilige en prettige situatie voor het kind te creëren en door het hanteren van een innovatieve en dynamische aanpak, leert het kind zichzelf en anderen te waarderen.
Het kind krijgt de kans zijn eigen mogelijkheden te onderzoeken en te verruimen.